W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Syndyk masy upadłości MONTOSTAL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości MONTOSTAL sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego.

 

Wykaz ruchomości do sprzedaży zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela się wyłącznie pod numerem telefonu: 667 972 897.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Sebastian  Biej. Za informacje uzyskane od innych osób Syndyk nie ponosi odpowiedzialności.
Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji cenowej nie niższej niż wskazana cena wywoławcza . Do zaproponowanej przez oferenta ceny  doliczony zostanie podatek VAT .
Zastrzega się prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

  • zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny wraz z podatkiem VAT przed zawarciem umowy sprzedaży,
  • poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

Organizator przetargu zastrzega, iż :

  • Koszty i ryzyko demontażu i transportu z miejsca znajdowania się ruchomości obciążają w całości Kupującego
  • część majątku Upadłego znajduje się w Toruniu
  • część ruchomości należących do Upadłego jest używanych przez podmioty trzecie na podstawie obowiązujących umów


Organizator przetargu zastrzega sobie :

  • prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz w przypadku, jeśli Sędzia-Komisarz oznaczy czynność sprzedaży przedmiotu przetargu, jako wymagającą jego szczególnego zezwolenia.
  • prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

Wykaz ruchomości

Zmieniony (Czwartek, 25 Lipiec 2013 19:36)

 

Syndyk masy upadłości SONAG sp. z o.o. w Chociwlu

Syndyk masy upadłości
„SONAG” sp. z o.o. w Chociwlu

ogłasza przetarg na sprzedaż niżej wymienionych wierzytelności przysługujących masie upadłości od następujących dłużników:

 

1) Rogalik sp. z o.o. w Szczecinie w kwocie 8.394,03 zł

2) PROCHOM sp. z o.o. w Szczecinie w kwocie 4.943,63 zł

1. FLORIAN sp.j. w kwocie 52.080,48 zł

2. Grand Vin sp. z o.o. w Szczecinie w kwocie 12.609,43 zł

3. Pawlukiewicz Barbara w kwocie 5.138,46 zł

4. Czesław Uścinowicz, Miłosz Uścinowicz - w kwocie 49.516,72 zł

 

Oferty zawierające cenę nie niższa niż wartość nominalna wymienionych wierzytelności należy składać na adres: Biuro Syndyka ul. Firlika 20/317  71-637 Szczecin do dnia 23.08.2013r. lub faksem na nr tel. 91 423 18 72. Ofertę można również złożyć elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Syndyk masy upadłosci Inżynieria Poznań Sp. z o.o. w Wysogotowie

Syndyk masy upadłosci Inżynieria Poznan Sp. z o.o. w Wysogotowie

oferuje do sprzedaży:


✔ maszyny i urzadzenia budowlane (agregat, zageszczarka)
✔ samochód osobowy Lublin 3322 rok prod.1997
✔ samochód ciężarowy Skoda Fabia rok prod. 2004
✔ wyposażenie biura

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl, tel. 601-935-299 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wykaz ruchomości do sprzedaży

Zmieniony (Środa, 05 Marzec 2014 14:57)

 

Syndyk masy upadłości MONT-STAL Sp. z o.o. w Policach

Syndyk masy upadłości MONT-STAL Sp. z o.o. w Policach oferuje do sprzedaży

  • meble i sprzęt biurowy, półautomaty Weld Force, narzędzia.
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu 3064, 1971/19 o łącznej powierzchni 13 405,00 m2, dla których Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgi wieczyste nr KW SZ2S/00004754/7 i KW SZ2S/00019094/0, położonych w Policach przy ulicy Fabrycznej 4 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tychże działkach m.in. hali produkcyjnej

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl , tel.664-313-346 lub biuro@upadlosci–szczecin.pl.

Zmieniony (Niedziela, 02 Marzec 2014 20:32)

 

Syndyk masy upadłości MONTOSTAL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości MONTOSTAL sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego.

 

 

Oferty na zakup ruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Przetarg – ruchomości MONTOSTAL sp. z o.o. sygn. Gup 11/13 - do dnia 28 czerwca 2013 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka przy ul. Eskadrowej 8 70-767 Szczecin. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

 

Wykaz ruchomości do sprzedaży zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.

Z ruchomościami można się zapoznawać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. 667 972 897 lub 697 170 670.

 

1. Regulamin

2. Wykaz ruchomości do sprzedaży

 

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar

Ogłasza przetarg pisemny  na nabycie z wolnej ręki niżej wymienionych nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłego:

 

1. Treść ogłoszenia

2. Regulamin przetargu

Zmieniony (Środa, 22 Maj 2013 07:52)

 

Syndyk masy upadłości „Polskiego Koncernu Spirytusowego“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ińsku

Syndyk masy upadłości
„Polskiego Koncernu Spirytusowego“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ińsku

 

oferuje do sprzedaży Zakład Produkcji Bioetanolu jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Polskiego Koncernu Spirytusowego“ Sp. z o.o. w Ińsku w upadłości likwidacyjnej.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą działki gruntowe o łącznej powierzchni 29.743 m.kw., budynki produkcyjno- magazynowe, hala produkcyjna , budynek warsztatowo- magazynowy, budynek kotłowni i uzdatniania wody, budynek administracyjny, portiernia, laboratorium.

Zakład produkcyjny posiada linie technologiczne: baza zbożowa wraz suszarnią i wagą samochodową, instalację produkcyjną spirytusu, instalację odwadniania spirytusu, dekantery, wyparki, suszarnia DDGS, układ automatyki i sterowania oraz zasilania, chłodnia wentylatorowa, kotłownia wraz ze stacją uzdatniania wody, laboratorium chemiczne.

Obecnie Zakład jest dzierżawiony. Cena minimalna – 52.500.000,00 PLN

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka: ul. Fabryczna 4, 72-010 Police - tel. (91) 469 49 19, 783 25 11 25.

Zmieniony (Wtorek, 04 Marzec 2014 22:39)

 

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu PROMASTERS w upadłości likwidacyjnej

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu PROMASTERS w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Szczecinie.

 

Wzór zgłoszenia wierzytelności

Zmieniony (Piątek, 08 Luty 2013 23:11)

 

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady
prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego należącego do upadłego marki HONDA ACCORD, rok prod. 2003, nr VIN JHMCM17103C200483
za cenę nie niższą niż 16.000 zł brutto.


 

1. Treść ogłoszenia

2. Regulamin przetargu pisemnego

 

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar
Ogłasza przetarg pisemny  na nabycie z wolnej ręki niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład majątku upadłego


1. Treść ogłoszenia

 

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady

Syndyk masy upadłości Waldemara Lady prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki 250 udziałów Upadłego w Gryfickim Przedsiębiorstwie Drogowym sp. z o.o. w Gryficach
za cenę nie niższą niż 1.500 zł.


1. Treść ogłoszenia

Zmieniony (Poniedziałek, 24 Grudzień 2012 00:34)

 
Więcej artykułów…