W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciak

Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciak, wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak sp.j. w Poznaniu (PESEL: 59070302374)
ogłasza kolejny nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

BUDYNKU MIESZKALNEGO Z FUNKJĄ USŁUGOWĄ oraz  PRZYLEGAJĄCEJ DO TEJ NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI W LUBONIU

Cena minimalna – 1.470.400 zł. /słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt czterysta tysięcy złotych/

Przedmiotem sprzedaży jest ŁĄCZNIE:

1) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Luboń ul. Kościuszki 58, KW n  nr PO2P/000189/22, składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją usługową działki gruntu nr 83/1  po cenie nie niższej niż 1.311.200 zł. /słownie: : jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych /

2) prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Luboń ul. Kościuszki 58 (dz. gruntu nr 82), obręb Żabikowo, Luboń ul. Kościuszki 58a, objętej KW nr PO2P/00175096/7 po cenie oszacowania nie niższej niż 159.200 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty nabycia łącznie obu wskazanych wyżej nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą  minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG LUBOŃ - TRZECIAK GUp 343/19” na adres: Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciaka, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań (oferty winny być wysłane wyłącznie drogą pocztową, nie przesyłką kurierską),    w terminie do dnia 18 września 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach do notariusz Wioletty Majchrzak w Kancelarii Notarialnej CCM prowadzonej przez notariuszy: Dorotę Celichowską, Macieja Celichowskiego oraz Wiolettę Majchrzak w Poznaniu przy ul. Woj. Polskiego 17. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty. W przypadku nieobecności notariusz Wioletty Majchrzak ofertę należy złożyć do notariuszy Doroty Celichowskiej, Macieja Celichowskiego (I p. wskazanej kancelarii)

II. Wpłacenie wadium w wysokości 147.040,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 18 września 2020 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku)

Bank Pekao  S.A. 25 1240 3813 1111 0010 9594 0440

  1. 1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;
  2. 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.
  3. 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu;

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 609776773.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

 

REGULAMIN

 

Zmieniony (Wtorek, 18 Sierpień 2020 09:30)

Więcej…

 

SMU Reforma Paweł Jaworski

Syndyk Masy Upadłości Pawła Jaworskiego osoby prowadzącej działalność pod nazwą REFORMA Paweł Jaworski

oferuje do sprzedaży wyposażenie siłowni jako całości po obniżonej cenie  za kwotę nie niższą niż 57 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych netto)

w której skład wchodzą  następujące pozycje:

Nr inw. Nazwa składnika majątku Wartość netto -
2 Podłoga puzzle gumowe 40x40x20 100m² 5 100,00
3 Zegar ścienny Crossfit Timer z zasilaczem i pilotem 336,75
4 Bieżnia Life Fitness 95 TI 4 125,00
5 Functional Rack Studio wraz z akcesioriami 18 750,00
6 Zestaw hantli ogumowanych ze stojakiem 3 000,00
7 Zestaw odważników żeliwnych kettlebell czarne 8 szt. 757,50
8 Zestaw odważników żeliwnych kettlebell  GIRYA kolorowe 12 szt 1 500,00
9 Sztangi olimpijskie HES cross czarne 20 kg szt. 2 1 200,00
10 Sztanga treningowa HES cross czarna 15 kg 487,50
11 Sztangi treningowe SPOKYE cross srebrne 15 kg szt. 2 225,00
12 Zestaw obciążenia ogumowanego 2,5 kg  szt. 6 22,50
13 Zestaw obciążenia ogumowanego 5 kg szt. 2 7,50
14 Zestaw obciążenia ogumowanego 1,25 kg szt. 6 15,00
15 Zestaw obciążenia ogumowanego bumper 5 kg szt. 4 112,50
16 Zestaw obciążenia ogumowanego bumper 10 kg szt. 4 187,50
17 Zestaw obciążenia ogumowanego bumper 15 kg szt. 4 262,50
18 Zestaw obciążenia ogumowanego bumper 20 kg szt. 4 337,50
19 Ławka treningowa uniwersalna 375,00
20 Ławka treningowa prosta 187,50
21 Skrzynia drewniana treningowa Steellstorm 150,00
22 Skrzynia drewniana treningowa HES 450,00
23 Młot treningowy 10 kg. 52,50
24 Akcesoria treningowe: gumy treningowe (Power band) szt. 14 311,25
25 Akcesoria treningowe: rollery szt. 7 142,50
26 Piłka treningowe żółta I niebieska 30,00
27 Akcesoria treningowe: pasy TRX szt. 2 75,00
28 Akcesoria treningowe: piłka BOSU niebieska 187,50
29 Szafki metalowe na ubrania szt. 26 2 925,00
30 Ławki w szatni szt. 2 135,00
31 Zaciski do sztangi olimpijskiej i cross Ø50 plastykowe kpl. 5 93,75
32 Zaciski do sztangi olimpijskiej i cross Ø50 metalowe kpl. 2 22,50
33 Kolumna aktywna Omnitronic C-50A szt. 2 300,00
34 Piłki medicine Ball/Wall Ball 10 kg szt. 2 108,75
35 Piłki medicine Ball/Wall Ball 6 kg szt. 2 82,50
36 Piłki stamball 10 kg szt. 2 90,00
37 Piłki stamball 5 kg szt. 2 45,00
38 Sztang prosta techniczna fioletowa 60,00
39 Uchwyt sufitowy Ellice games 75,00
40 Centrala wentylacyjna podwieszana HERMES typ APX 3-5-P 13 500,00
41 2x świetlówka LED 1500mm 16W biała zimna 4180lim. Kpl. 9 1 350,00
42 Paralety treningowe czarne kpl. 2 210,00
Razem 57 385,50


Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż wskazana powyżej  należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do dnia 25 sierpnia 2020 r.. lub pocztą na adres: Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Czwartek, 03 Wrzesień 2020 14:41)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY


ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż łączną, z wolnej ręki

 

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNO STOJĄCEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGOŁączna cena minimalna – 325.000,00 zł. netto /słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto/

Niniejsze ogłoszenie łącznej sprzedaży:

1, prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntowych nr 41/36 i 41/56 oraz budynku mieszkalnego 1 - rodzinnego wolno stojącego i budynku garażowego położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 307 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00061585/4.

i

2, prawa własności nieruchomości działki gruntowej nr 41/57 położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 18 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00065420/8.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty nabycia wskazanych wyżej nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą  minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.SR-P XI GUp 14/20 NIRUCHOMOŚĆ NIEWOLNO” na adres: Syndyk masy upadłości Marzeny Kuchty, Biuro Syndyka : ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 23 września 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach u notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11). O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

II. Wpłacenie wadium w wysokości 38 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 14 sierpnia 2020 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku):

 

Bank Pekao  S.A. 09 1240 3813 1111 0010 9660 8282

  1. 1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;
  2. 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.
  3. 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu;

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

Regulamin

 

Zmieniony (Wtorek, 15 Wrzesień 2020 08:34)

Więcej…

 

SMU Ryszarda Trzeciak

Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciak, wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak sp.j. w Poznaniu (PESEL: 59070302374)
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

BUDYNKU MIESZKALNEGO Z FUNKJĄ USŁUGOWĄ oraz  PRZYLEGAJĄCEJ DO TEJ NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI W LUBONIU

Cena minimalna – 1.838.000 zł. /słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych/

Przedmiotem sprzedaży jest ŁĄCZNIE:

1) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Luboń ul. Kościuszki 58, KW n  nr PO2P/00018922/9, składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją usługową działki gruntu nr 83/1  po cenie oszacowania nie niższej niż 1.639.000 zł. /słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych /

2) prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Luboń ul. Kościuszki 58 (dz. gruntu nr 82), obręb Żabikowo, Luboń ul. Kościuszki 58a, objętej KW nr PO2P/00175096/7 po cenie oszacowania nie niższej niż 199.000 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty nabycia łącznie obu wskazanych wyżej nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą  minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG LUBOŃ - TRZECIAK GUp 343/19” na adres: Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciaka, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań,    w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach do notariusz Wioletty Majchrzak w Kancelarii Notarialnej CCM prowadzonej przez notariuszy: Dorotę Celichowską, Macieja Celichowskiego oraz Wiolettę Majchrzak w Poznaniu przy ul. Woj. Polskiego 17. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty. W przypadku nieobecności notariusz Wioletty Majchrzak ofertę należy złożyć do notariuszy Doroty Celichowskiej, Macieja Celichowskiego (I p. wskazanej kancelarii)

II. Wpłacenie wadium w wysokości 183.800,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 30 czerwca 2020 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku)

Bank Pekao  S.A. 25 1240 3813 1111 0010 9594 0440

  1. 1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;
  2. 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.
  3. 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu;

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 609776773.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

Regulamin przetargu

Operaty szacunkowe

Zmieniony (Środa, 10 Czerwiec 2020 10:21)

Więcej…

 

Syndyk Masy Upadłości PALKAM Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie miasta i gminy Skawina:


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1149/11, 1154/12, 1124/24, 1131/14,1143/10, 1144/11 o powierzchni 1743 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00026926/7. Za cenę nie niższą niż  102 980,00 zł   netto (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł netto).

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 1159/1, o powierzchni 3201 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolski. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027866/5.  Za cenę nie niższą niż  105 890,00 zł   netto (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  zł netto).

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1164, 1166, 1168, 1169/8, 1169/10 o powierzchni 6857 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz, ZR z określoną funkcją: tereny zieleni nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027489/8. Za cenę nie niższą niż  356 530,00 zł   netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści zł netto).

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 824/25, o powierzchni 54 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00029338/9.  Za cenę nie niższą niż  3 190,00 zł   netto (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt zł netto).

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1124/28, 1121/12, 1121/8 o powierzchni 362 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1P z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00031013/2. Za cenę nie niższą niż  21 390,00 zł   netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł netto).

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1154/13, 1130/09, 1124/31, 1128/2/, 1131/17, 1144/14, 1154/17, 1159/10 o powierzchni 11988 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/0026339/5. Za cenę nie niższą niż  990 780,00 zł   netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł. netto).

Termin składania ofert 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia mailowo lub na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Zmieniony (Piątek, 22 Maj 2020 09:52)

 

SMU Marzeny Kuchty

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

oferuje do sprzedaży:

Samochód osobowy CITROEN C3 rok produkcji 2004, 1,4 HDI x,  przebieg  260 500.

za cenę 6 000,00 zł.

Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż wskazana powyżej  należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   . lub pocztą na adres: Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Zmieniony (Czwartek, 02 Lipiec 2020 14:20)

 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni 10,8900 ha w miejscowości Wiesiołów,  gmina Dąbie, powiat kolski

Cena minimalna - 313 800,00 zł netto (słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset złotych netto).

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

1. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołów, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2 za cenę nie niższą niż  137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto).

2. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 71/3, 71/5, 150/1, 150/2 i 158,  , o powierzchni łącznej  7,1600 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołów, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00005010/9 za cenę nie niższą niż  176 100,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych netto).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg SR P-SM GUp 170/19 – Nieruchomości Wiesiołów” na adres: Syndyk masy upadłości „Małgorzaty Mruk. w upadłości likwidacyjnej, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4 a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 12 maja 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

- Wpłacenie wadium w wysokości 32 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

 

Bank Pekao S.A. 30 1240 3813 1111 0010 9098 9082

 

1.Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;

2.Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3.Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4.Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

7. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

8. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125 i w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu tel. 61 8510023 lub 61 8551978.

9. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu ul. Garbary 95/11 oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w

Zmieniony (Piątek, 24 Kwiecień 2020 22:42)

 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK
oferuje zakup   z wolnej ręki

gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni 10,8900 ha w miejscowości Wiesiołków,  gmina Dąbie, powiat kolski

Cena minimalna - 313 800,00 zł netto (słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset złotych netto).

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

1. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołków, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołków, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2 za cenę nie niższą niż  137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto).

2. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 71/3, 71/5, 150/1, 150/2 i 158,  , o powierzchni łącznej  7,1600 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołków, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołków, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00005010/9 za cenę nie niższą niż  176 100,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych netto).

 

Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125 i w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu tel. 61 8510023 lub 61 8551978.

Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu ul. Garbary 95/11 oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w

Zmieniony (Poniedziałek, 09 Marzec 2020 09:50)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS Sp. z o.o.

Z SIEDZIBĄ W KRZYWOPŁOTACH

 

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

 

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.250.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 19.03.2020r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          w przypadku wystąpienia ustawowego prawa pierwokupu, w pierwszej kolejności zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN

Zmieniony (Czwartek, 03 Wrzesień 2020 09:31)

Więcej…

 

SMU Małgorzaty MRUK

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK


ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni 3,7300 ha w miejscowości Wiesiołów,  gmina Dąbie, powiat kolski


Cena minimalna – 137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto).


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:   Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołków, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:


- Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg SR P-SM GUp 170/19 – Nieruchomości Wiesiołków” na adres: Syndyk masy upadłości „Małgorzaty Mruk. w upadłości likwidacyjnej, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4 a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.


- Wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia 31 stycznia 2020 roku.


Bank Pekao S.A. 30 1240 3813 1111 0010 9098 9082


1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;

2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty.

5. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

7. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

8. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125 i w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu tel. 61 8510023 lub 61 8551978.9. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu ul. Garbary 95/11 oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce w sprzedaży.

 

Zmieniony (Wtorek, 14 Styczeń 2020 11:57)

Więcej…

 

SMU Aleksandra Dolaty

Syndyk Masy Upadłości  Aleksandra Dolaty

oferuje do sprzedaży dom mieszkalny we wsi Boguszyn 31, gm. Włoszakowice, pow. leszczyński, woj. Wielkopolskie za 100 000,00zł netto i nieruchomość gruntową rolną składająca się z trzech działek o łącznej powierzchni  0,6763ha, częściowo zabudowana trzema budynkami gospodarczymi za  80 000,00zł netto.

Informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125

lub na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl .

Zmieniony (Poniedziałek, 07 Październik 2019 12:27)

 
Więcej artykułów…