W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Informacje zamieszczone na stronie o zbywanych składnikach masy upadłości i kwoty nie stanowią oferty handlowej.

SMU NCT Inwestycje Świętokrzyskie 1 Sp. z o.o.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI NCT Inwestycje Świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

OFERUJE DO SPRZEDAŻY PO OBNIŻONEJ CENIE O 40%  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE O POWIERZCHNI  ŁĄCZNEJ 33,0488 HA

położonych w miejscowości kostomłoty 1, gmina miedziana góra  powiat kielecki województwo świętokrzyskie stanowiących własność nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

Obecna łączna cena minimalna obniżona o 40% - 81 018 240,00  zł netto (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemnaście  tysięcy dwieście czterdzieści złottych netto).

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr KW

1

Nr 0006, Kostomłoty1

1078/2

0,3086

KI1L/00148098/8

2

Nr 0006, Kostomłoty1

1081/2

0,3046

KI1L/00149285/4

3

Nr 0006, Kostomłoty1

1082/2,1087,1090

0,6500

KI1L/00139480/8

4

Nr 0006, Kostomłoty1

1085/2,1083

0,6314

KI1L/00141356/7

5

Nr 0006, Kostomłoty1

1084

0,4100

KI1L/00029378/6

6

Nr 0006, Kostomłoty1

1094/2

0,3513

KI1L/00019556/5

7

Nr 0006, Kostomłoty1

1095/1,1101/1,1101/2

0,5500

KI1L/00139990/6

8

Nr 0006, Kostomłoty1

1096/1,1105/1

0,1100

KI1L/00134535/4

3

Nr 0006, Kostomłoty1

1097/1,1100/1,1102/1,1106/1

0,4000

KI1L/00130483/6

10

Nr 0006, Kostomłoty1

1098/1,1103/1

0,1800

KI1L/00010544/5

11

Nr0006,  Kostomłoty1

1099/1,1107/3

0,1387

KI1L/00129393/8

12

Nr 0006, Kostomłoty1

1104/3

0,1679

KI1L/00139489/1

13

Nr 0006, Kostomłoty1

1108/2,1109/2

2,1077

KI1L/00141786/0

14

Nr 0006, Kostomłoty1

1110/2

0,3844

KI1L/00139939/1

15

Nr 0006, Kostomłoty1

1111/2

0,8305

KI1L/00143651/9

16

Nr 0006, Kostomłoty1

1112

0,5500

KI1L/00032718/6

17

Nr0006,  Kostomłoty1

1113

0,5600

KI1L/00139942/5

18

Nr 0006, Kostomłoty1

1114/2

0,3189

KI1L/00147353/8

19

Nr 0006, Kostomłoty1

1117/2

0,2968

KI1L/00139937/7

20

Nr 0006, Kostomłoty1

1118/2

1,6000

KI1L/00140077/0

21

Nr 0006, Kostomłoty1

1119/2

0,6122

KI1L/00130631/9

22

Nr 0006, Kostomłoty1

1120/2

0,5351

KI1L/00144395/3

23

Nr 0006, Kostomłoty1

1121/2

0,5265

KI1L/00140441/3

24

Nr 0006, Kostomłoty1

1122/2

0,5984

KI1L/00141342/6

25

Nr 0006, Kostomłoty1

1123/2

0,7611

KI1L/00017205/6

26

Nr 0006, Kostomłoty1

1124/2

0,6472

KI1L/00140438/9

27

Nr 0006, Kostomłoty1

1125/2

1,2553

KI1L/00064076/6

28

Nr 0006, Kostomłoty1

1126,1128,1132

0,3700

KI1L/00139941/8

29

Nr0006,  Kostomłoty1

1127

0,2600

KI1L/00148685/I

30

Nr0006,  Kostomłoty1

1129,1131

0,2500

KI1Ł/00139483/9

31

Nr 0006, Kostomłoty1

1130

0,2500

KI1L/00043426/2

32

Nr 0006, Kostomłoty1

1133

0,1700

KI1L/00139940/1

33

Nr0006,  Kostomłoty1

1134/2

0,0596

KI1L/00097134/1

34

Nr0006,  Kostomłoty1

1136/2

1,5961

KI1L/00140440/6

35

Nr 0006, Kostomłoty1

1137,1139

0,6500

KI1L/00128994/4

36

Nr 0006, Kostomłoty1

1138t1140/2

0,1559

KI1L/00020967/9

37

Nr 0006, Kostomłoty1

1141,1143,1145,1147/2

0,2874

KI1L/00013806/1

38

Nr 0006, Kostomłoty1

1142,1144,1146

. 0,5200

KI1L/00137478/7

39

Nr 0006, Kostomłoty1

1149/2

1,9285

KI1L/00140948/7

40

Nr 0006, Kostomłoty1

1150/2

0,8074

KI1L/00083176/6

41

Nr 0006, Kostomłoty1

1151/2

0,8091

KI1L/00139484/6

42

Nr 0006, Kostomłoty1

1152/2

3,1508

KI1L/00140439/6

43

Nr0006,  Kostomłoty1

1153

0,7000

KI1L/00139998/2

44

Nr 0006, Kostomłoty1

1154

0,7200

KI1L/00012478/5

45

Nr 0006, Kostomłoty1

1155/2

0,4014

KI1L/00140000/0

46

Nr 0006, Kostomłoty1

1156

0,3600

KI1L/00128990/6

47

Nr 0006, Kostomłoty 1

1157

0,4000

KI1L/00130855/5

48

Nr 0006, Kostomłoty1

1158/2

0,0929

KI1L/00129392/1

49

Nr 0006, Kostomłoty1

1159/2

0,8495

KI1L/00139479/8

50

Nr 0006, Kostomłoty1

1160/2

0,9571

KI1L/00107949/1

51

Nr 0006, Kostomłoty1

1161/2

0,6922

KI1L/00139151/3

52

Nr 0006, Kostomłoty1

1199

0,3100

KI1L/00148100/1

53

Nr 0006, Kostomłoty1

1217/2,1218/4

0,1426

KI1L/00145268/1

54

Nr0006,  Kostomłoty1

1274

0,2143

KI1L/00133699/4

55

Nr 0006, Kostomłoty1

1218/2,1218/3

0,1574

brak

 

Termin składania ofert upływa dnia 04 października 2021  r. Wpłacenie wadium w wysokości 13 503 040,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy nr. Santander Bank Polska S.A. 32 1910 1048 2792 0362 1628 0001 do dnia 04 października 2021 r. .

Oferty należy składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań. oraz odpis oferty musi być równocześnie złożony w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11.

. Szczegółowa treść ogłoszenia i regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, w zakładce „w sprzedaży”, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

.REGULAMIN

 

Zmieniony (Wtorek, 21 Wrzesień 2021 11:22)

Więcej…

 

SMU Marzeny Kuchty

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

oferuje do sprzedaży:

 

Ruchomości


3 Stopa wibracyjna 112,50
4 Przecinarka do glazury 62,50
5 Piła tarczowa 50,00
6 Chwytak do krawężniów 25,00
9 Taczka szt. 1 12,50
17 Szlifierka stołowa 20,00
18 Szlifierka tasmowa 12,50
25 Wyrzynarka 10,00
26 Nagrzewnica 30,00
27 Nagrzwnica 30,00
28 Odkurzacz 25,00
31 Krzesło wędkarskie 50,00
79 Odtwarzacz CD 62,50
83 Szafka pod telewizor czarna 37,50
97 Zamki do szalunków 40,00
98 Elementy podpór 16,25
99 Płyty szalunkowe 411,25
100 Poziomice budowlane 40,00
101 Młotki gumowe 4,00
RAZEM BRUTTO 1 051,50

Zmieniony (Poniedziałek, 28 Czerwiec 2021 08:36)

 

Syndyk Masy Upadłości PALKAM Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie miasta i gminy Skawina:


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1149/11, 1154/12, 1124/24, 1131/14,1143/10, 1144/11 o powierzchni 1743 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00026926/7. Za cenę nie niższą niż  102 980,00 zł   netto (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł netto).

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 1159/1, o powierzchni 3201 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolski. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027866/5.  Za cenę nie niższą niż  105 890,00 zł   netto (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  zł netto).

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1164, 1166, 1168, 1169/8, 1169/10 o powierzchni 6857 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz, ZR z określoną funkcją: tereny zieleni nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027489/8. Za cenę nie niższą niż  356 530,00 zł   netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści zł netto).

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 824/25, o powierzchni 54 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00029338/9.  Za cenę nie niższą niż  3 190,00 zł   netto (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt zł netto).

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1124/28, 1121/12, 1121/8 o powierzchni 362 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1P z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00031013/2. Za cenę nie niższą niż  21 390,00 zł   netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł netto).

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1154/13, 1130/09, 1124/31, 1128/2/, 1131/17, 1144/14, 1154/17, 1159/10 o powierzchni 11988 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/0026339/5. Za cenę nie niższą niż  990 780,00 zł   netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł. netto).

Termin składania ofert 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia mailowo lub na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Zmieniony (Piątek, 22 Maj 2020 09:52)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS Sp. z o.o.

Z SIEDZIBĄ W KRZYWOPŁOTACH

 

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

 

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.250.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 19.03.2020r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          w przypadku wystąpienia ustawowego prawa pierwokupu, w pierwszej kolejności zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN

Zmieniony (Piątek, 25 Wrzesień 2020 09:25)

Więcej…

 

SMU Aleksandra Dolaty

Syndyk Masy Upadłości  Aleksandra Dolaty

oferuje do sprzedaży dom mieszkalny we wsi Boguszyn 31, gm. Włoszakowice, pow. leszczyński, woj. Wielkopolskie za 100 000,00zł netto i nieruchomość gruntową rolną składająca się z trzech działek o łącznej powierzchni  0,6763ha, częściowo zabudowana trzema budynkami gospodarczymi za  80 000,00zł netto.

Informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125

lub na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl .

Zmieniony (Poniedziałek, 07 Październik 2019 12:27)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka z wyłączeniem pozycji: 170 i 171.

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.347.080,00 zł. netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 29.10.2019r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Zmieniony (Czwartek, 03 Wrzesień 2020 09:32)

Więcej…

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

Syndyk Masy Upadłości TRIAS Sp. z o.o. Krzywopłotach oferuje do sprzedaży:

Samochód osobowy Skoda Fabia Combi , poj. 1422 cm

moc 66 KM. Rok produkcji 2006, pierwsza rejestracja 29.06.2006r.

Przebieg 401 000 km

Wystawiamy fakturę VAT.

Za cenę 5 000 zł.

Oferty z zaproponowanymi cenami należy składać mailowo na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub pocztą na adres:Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Piątek, 17 Lipiec 2020 10:59)

 

Syndyk Masy Upadłości Aleksandra Dolaty

Syndyk Masy Upadłości Aleksandra Dolaty oferuje do sprzedaży:

 

  • nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym we wsi Boguszyn 31, gm. Włoszkowice, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.

 

Dom posadowiony na działce o powierzchni 337 m2, powierzchnia zabudowy domu: 90,21 m2 , powierzchnia użytkowa bez piwnic: 120,00 m2, powierzchnia całkowita: 166,27 m2.

Standart wykończenia technicznego wnętrz  niski i częściowo średni, po remoncie.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. PO1L/00058574/5.

Za cenę nie niższą niż   100 000,00 zł netto ( słownie: st0  tysięcy złotych)

Oferty z zaproponowanymi cenami należy składać mailowo na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub pocztą na adres:Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Wtorek, 15 Październik 2019 09:57)

 

Syndyk Masy Upadłości TRIAS Sp. z o.o. Krzywopłotach

Syndyk Masy Upadłości TRIAS Sp. z o.o. Krzywopłotach oferuje do sprzedaży ruchomości:

Numer inwentażowy Nazwa środka Producent Typ j. miary Ilość
lp wartość z vat
1 241 Plombownica szt. 1 21,00
2 242 Tablica korkowa szt. 1 9,00
3 243 D-Link DIR615 WIRELESS szt. 1 33,00
4 244 Wieszak stojący PORTIS szt. 1 21,00
5 246 Szafka na klucze szt. 1 15,00
6 247 Skrzynka na klucze 250x180x80-46 szt. 1 26,40
8 249 Detektor gazu Tetra 3 O2/CH4/H2S z ładowarką nr fabryczny W98626/00-1 szt. 1 366,00
9 250
10 251
11 252 Wykrywacz siarkowodór ToxiPro H2S szt. 1 288,00
12 253 Radiotelefon Midland szt. 1 114,00
13 255 Sprzęt laboratoryjny TYP - A szt. 9 kpl. 1 126,00
15 257 Secura ADR - zestaw wielogazowy neopr. szt. 1 33,00
16 262
17 263
19 268 Miara zwijana 5M szt. 1 3,00
21 271 Klucze oczkowe odgięte kpl. 6 szt. 6-11mm kpl. 1 15,00
22 286 Klucz imbusowy szt. 1 1,20
23 289 Klucz płaski/oczk. S&R 38 mm szt. 1 9,00
24 290 Piła do metalu 300mm KUŹNIA szt. 1 6,00
25 293 Szczypce do rur 250mm szt. 1 18,00
28 306 Zraszacz pulsacyjny wbijany  metal szt. 1 9,00
29 307 Zestaw do podlewania  5 elementów Gardena kpl. 1 16,80
30 308 Miara 1m składana drewniana NEO szt. 2 1,80
31 311
32 312 Cylinder PP 500 ml wysoki szt. 1 4,80
33 313 Lejek duzy szt. 1 1,20
36 317
37 323 Grabie regulowane pazurki szt. 1 9,00
38 324 Łopata do śniegu szt. 3 27,00
 

Oferty z zaproponowanymi cenami należy składać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub pocztą na adres: Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15 61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Piątek, 24 Kwiecień 2020 22:48)

 

Syndyk Masy Upadłości Aleksandra Dolaty

Syndyk Masy Upadłości Aleksandra Dolaty oferuje do sprzedaży:

 

  • nieruchomość gruntową rolną składająca się z działki nr. 295 o powierzchni 0,4600 ha, rola kl. IV.
  • nieruchomość gruntową rolną składająca się z działki nr. 223/4 o powierzchni 0,1863 ha, częściowo zabudowana trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni 110 m², 132,08 m² i 11,40 m².
  • nieruchomość gruntową rolną składająca się z działki nr. 224/2 o powierzchni 0,0300 ha, droga.
Obszar całej nieruchomości 0,6763 ha ( 6 763 m²)
Położona w obrębie wsi Boguszyn gmina Włoszakowice, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada dobre położenie pod uprawy rolne i zabudowę siedliskową.
Dla wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. PO1L/00004635/8 .
Za cenę nie niższą niż 80 000,00 zł netto ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Oferty z zaproponowanymi cenami należy składać mailowo na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub pocztą na adres:Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Zmieniony (Wtorek, 15 Październik 2019 09:59)

 

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 1/16 o powierzchni 744 m kw.

Położoną w obrębie nr 0053, 03-29 Ząbki, powiat wołomiński, woj. mazowieckie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w rejonie nieruchomości niezabudowanych. Teren nie jest ogrodzony oraz zagospodarowany. Działka gruntowa sklasyfikowana jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka nr 1/16 leży w strefie projektowanej linii rozgraniczającej ulicę Nowo-Ziemowita. Sąsiedztwo działki z planowaną trasą Nowo-Ziemowita (dłuższy bok działki). Działka gruntowa nr 1/16 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu - brak. Działka ma kształt regularny (kształt zbliżony do prostokąta).

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW nr. WA1W/00090851/9.

Za cenę nie niższą niż   222 ooo,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Szczegółowe informacje można pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Niedziela, 09 Październik 2016 19:01)

 
Więcej artykułów…