W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Informacje zamieszczone na stronie o zbywanych składnikach masy upadłości i kwoty nie stanowią oferty handlowej.

SMU Marka Kurnatowskiego

SMU  Marka Kurnatowskiegooferuje do sprzedaży prawa własności do  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w miejscowości Sasino, gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

OFERTA OBEJMUJE

- prawo własności  działki gruntowej niezabudowanej nr 3/8 obręb 0007 Sasino o powierzchni 0,1072 ha ( 1.072 m²);

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wejherowie   IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi KW nr. GD1W/00044989/3.

 Za kwotę nie niższą niż  49 500,00 zł. netto

(słownie: czterdzieści dziewięć  tysięcy pięćset złotych netto)

 

Termin składania ofert do dnia 14 marca  2023r. (do tego dnia  oferty winny być dostarczone do biura syndyka jak i kopia do notariusza zgodnie z postanowieniami regulaminu sprzedaży).Regulamin

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Luty 2023 14:38)

Więcej…

 

SMU Filipa SUSIA

Syndyk Masy Upadłości

Filipa SUSIA

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności 24 udziałów

(na 50 istniejących) w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego

o nazwie "EINSTYTUT SP. Z O.O."

z siedzibą w Poznaniu /KRS 0000462133/

 

Łączna wartość oferowanych udziałów wynosi  2 400,00 złotych. (słownie: dwa tysiące  czterysta złotych).

 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup udziałów Filip SUSIA” i przesłać listem poleconym na adres Biuro Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków – Andrzej Sondej ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań, .

Oferta winna zawierać:

A) imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)

B) oznaczenie nazwy lub firmy, adres siedziby, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS i kserokopię wzoru podpisów (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

C) pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów k.p.c. w przypadku oferentów

składających oferty przez pełnomocników

D) proponowaną cenę nabycia wierzytelności

 

O wyborze decyduje najwyżej zaoferowana cena.

 

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń.

Syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać drogą mailową pod adresem marciniak@doradztwoupadlosciowe.com, biuro@doradztwoupadlosciowe.com lub pod numerem telefonu  +48 783251125 lub 603552868

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia kilku ofert na zakup pakietu wierzytelności syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji. O rozstrzygnięciu syndyk powiadomi zainteresowanych pisemnie.

 

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po zapłaceniu całej zaoferowanej ceny nabycia bez potrąceń na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia pakietu wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży pakietu wierzytelności w całości lub w części, jak również jej unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów lub nieskorzystania z żadnej oferty.

Poznań: 14.01.2023r.

Zmieniony (Środa, 01 Luty 2023 08:17)

 

SMU Filipa SUSIA

Syndyk Masy Upadłości

Filipa SUSIA

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności 12 udziałów

(na 50 istniejących) w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego

o nazwie "POLSKO SUDAŃSKI KLUB BIZNESU SP. Z O.O."

z siedzibą w Poznaniu /KRS 0000718589/

 

Łączna wartość oferowanych udziałów wynosi  1 200,00 złotych. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup udziałów Filip SUSIA” i przesłać listem poleconym na adres Biuro Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków – Andrzej Sondej ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań, .

Oferta winna zawierać:

A) imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)

B) oznaczenie nazwy lub firmy, adres siedziby, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS i kserokopię wzoru podpisów (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

C) pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów k.p.c. w przypadku oferentów

składających oferty przez pełnomocników

D) proponowaną cenę nabycia wierzytelności

 

O wyborze decyduje najwyżej zaoferowana cena.

 

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń.

Syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać drogą mailową pod adresem marciniak@doradztwoupadlosciowe.com, biuro@doradztwoupadlosciowe.com lub pod numerem telefonu  +48 783251125 lub 603552868

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia kilku ofert na zakup pakietu wierzytelności syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji. O rozstrzygnięciu syndyk powiadomi zainteresowanych pisemnie.

 

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po zapłaceniu całej zaoferowanej ceny nabycia bez potrąceń na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia pakietu wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży pakietu wierzytelności w całości lub w części, jak również jej unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów lub nieskorzystania z żadnej oferty.

Poznań: 14.01.2023r.

Zmieniony (Środa, 01 Luty 2023 08:13)

 

SMU Filipa SUSIA

Syndyk Masy Upadłości

Filipa SUSIA

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność przysługującą Upadłemu od Dr. Adiszek Gamba, Street – 3 – Gamhoria Avenue P.O. Box: 698 (Sudan),  w kwocie 1 350 000,00  $. ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt  tysięcy dolarów amerykańskich  00/100) wraz z należnymi odsetkami.

 

Łączna wartość wierzytelności bez świadczeń ubocznych wynosi  1 350 000,00  $. Sprzedaż wierzytelności nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę.

 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup wierzytelności Filip SUSIA” bezpośrednio w biurze syndyka lub przesłać listem poleconym na adres Biuro Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków – Andrzej Sondej ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznańdo dnia 02 grudnia 2022 r. – o terminowym złożeniu oferty decyduje data nadania przesyłki.

Oferta winna zawierać:

A) imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)

B) oznaczenie nazwy lub firmy, adres siedziby, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS i kserokopię wzoru podpisów (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

C) pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów k.p.c. w przypadku oferentów

składających oferty przez pełnomocników

D) proponowaną cenę nabycia wierzytelności

 

O wyborze decyduje najwyżej zaoferowana cena.

 

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń.

Syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać drogą mailową pod adresem marciniak@doradztwoupadlosciowe.com, biuro@doradztwoupadlosciowe.com lub pod numerem telefonu  +48 783251125 lub 603552868

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku złożenia kilku ofert na zakup pakietu wierzytelności syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji. O rozstrzygnięciu syndyk powiadomi zainteresowanych pisemnie.

 

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po zapłaceniu całej zaoferowanej ceny nabycia bez potrąceń na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia pakietu wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży pakietu wierzytelności w całości lub w części, jak również jej unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów lub nieskorzystania z żadnej oferty.

Poznań: 14.11.2022r.

Zmieniony (Poniedziałek, 14 Listopad 2022 13:56)

 

SMU Bartosza Nowickiego

SMU  Bartosza Nowickiegooferuje do sprzedaży prawa własności do  nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej w miejscowości Drawski Młyn przy ul. Szosa Dworcowa 64, gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie.

OFERTA OBEJMUJE

- prawo własności  działki gruntowej nr 688/1 obręb 003 Drawsko o powierzchni 2,7000 ha ( 27.000 m²);

- prawo własności budynków i budowli w skład których wchodzi budynek mieszkalny , budynek warsztatowy wraz z wyposażeniem, budynek magazynowy o łącznej zabudowie 552 m² oraz wiata garażowa o powierzchni 40 m²

Nieruchomość jest obciążona dożywotnim i bezpłatnym prawem użytkowania na rzecz Mariana Zenona Nowickiego.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance  Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr. PO2T/00017547/2.

 Za kwotę nie niższą niż  700 000,00 zł. netto

(słownie siedemset tysięcy złotych netto)

 

Termin składania ofert do dnia 10 marca  2023r.Regulamin

Operat szacunkowy

Wykaz wyposażenia budynku warsztatowego

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Luty 2023 14:03)

Więcej…

 

SMU Polferm Sp. z o.o.

SMU Polferm Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:


1 Myjka ciśnieniowa Kranzle Quadro 1200 za kwotę 5 500,00 netto

2, Myjka ciśnieniowa Kranzle Quadro 1200 za kwotę 5 500,00 netto

3, Kosa spalinowa za kwotę 150,00 zł. netto

4, Sprężarka tłokowa za kwotę 150,00 zł. netto

5, opryskiwacz Tolmet P329 za kwotę 3800,00 zł. netto

6, opryskiwacz Wulkan 600 rok prod. 2010 za kwotę 2800,00 zł. netto

https://www.olx.pl/d/oferta/opryskiwacz-wulkan-i-tolmet-CID757-IDPYX5O.html?bs=olx_pro_listing

 

Zmieniony (Poniedziałek, 12 Grudzień 2022 12:50)

 

SMU MYFACTORY Sp. z o.o.

Syndyk MyFactory sprzeda:


Urządzenie do cięcia plazmowego YUN 3000 ZBUS/YUN 3000/CNC7.x/0140/2007 rok prod 2007 torowisko 16m, stoły odciągu 6kpl. 2100x3650x700, wstępny separator cząstek stałych źródło plazy Kjellberg FineFocus 450/0721/ Kjellberg PZ-S47W , stacja filtrowentylacyjna

rok prod 2007 torowisko 16m, stoły odciągu 6kpl. 2100x3650x700, wstępny separator cząstek stałych źródło plazy Kjellberg FineFocus 450/0721/ Kjellberg PZ-S47W , stacja filtrowentylacyjna.

Za cenę nie niższą niż 95 000,00 zł. brutto.

ORAZ INNE RUCHOMOŚCI

Wykaz poniżej:

 

 

LP NR SPISOWY NAZWA JM ILOŚĆ NOWA NIŻSZA CENA  NETTO UWAGI
1 13 Wózek widłowy elektryczny PROMAG FN1533 rok 2003 nr 01083 szt. 1 4 800,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, rozładowane akumulatory
2 53 i 62 Szlifierka taśmowa C&E FEIN GmbH z dostawką GX725H GSXR rok prod 2019 szt. 1 5 325,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
3 66 Zgrzewarka inwertorowa do kołków KOCO 1305i rok prod 2020 szt. 1 10 725,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
4 72 Urządzenie do cięcia plazmowego YUN 3000 ZBUS/YUN 3000/CNC7.x/0140/2007 rok prod 2007 torowisko 16m, stoły odciągu 6kpl. 2100x3650x700, wstępny separator cząstek stałych źródło plazy Kjellberg FineFocus 450/0721/ Kjellberg PZ-S47W , stacja filtrowentylacyjna kpl. 1 77 175,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
5 95 Piła ukosowa DeWALT DWS 7085 + stół roboczy DE7023 kpl. 1 900,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
6 120 Stół spawalniczy duży (2400x6000x800) szt. 1 2 775,00 konstrukcja własna, znaczące oznaki użytkowania
LP NR SPISOWY NAZWA JM ILOŚĆ NOWA NIŻSZA CENA  NETTO
1 1 Blachy złom szt. 18 202,50
2 2 Pokrywy i blachy stalowe złom szt. 32 360,00
3 3 Koziołki monterskie profil stalowy szt. 5 562,50
4 5 Szafki odzieżowe metalowe szt. 9 675,00
5 6 Ramy stalowe złom szt. 18 202,50
6 8 Korytko kablowe szt. 1 3,75
7 9 Szlifierka stołowa szt. 1 90,00
8 10 Klucze udarowe pneumatyczne BAHCO szt. 2 225,00
9 11 Nożyce do blachy elektryczne BOSCH szt. 1 75,00
10 14 Zestaw palników i reduktorów kpl. 1 60,00 Szafka nr 4
11 19 Regał metalowy szt. 1 37,50
12 21 Stół warsztatowy szt. 1 150,00
14 45 Kątowniki stalowe 40 cm szt. 8 12,00
15 48 Miernik cęgowy szt. 1 37,50
16 49 Czujnik zegarowy magnetyczny z podstawką kpl. 1 37,50 (w dwóch opakowaniach)
17 52 Szlifierka ostrzałka na podstawie szt. 1 112,50
18 54 Kozły z rolkami szt. 2 225,00
20 63 Nagrzewnica Anslut szt. 1 37,50
21 64 Skrzynia metalowa niebieska szt. 2 75,00
22 65 Prostownik DZO szt. 1 90,00
24 76 Wyrzynarka Bosch szt. 1 60,00
25 80 Szliferka kątowa Metabo szt. 1 75,00
26 83 Grawerka szt. 1 37,50
27 84 Nożyce do blachy Celma szt. 1 60,00
28 85 Piła tarczowa Skilsaw szt. 1 56,25
30 94 Szlifierka ostrzałka szt. 2 150,00
32 97 Zestaw narzędzi pneumatycznych kpl. 1 150,00 4 sztuki
33 100 Wózek warsztatowy transportowy szt. 3 270,00
34 103 Zestaw narzędzi ręcznych w walizce po elektronarzędziach Bosch kpl. 8 600,00
35 105 Kontenery na odpady ocynk szt. 12 10 800,00
36 108 Tablica narzędziowa szt. 4 225,00
37 109 Palnik do natryskiwania Rototec 80 szt. 1 75,00 niekompletny
38 110 Palnik do natryskiwania Eutalloy szt. 1 75,00 niekompletny
39 113 Regał warsztatowy metalowy 4 półki drew.(szeroki) szt. 3 112,50
40 114 Regał warsztatowy metalowy 5 półek drew.(wąski) szt. 7 262,50
41 115 Regał warsztatowy metalowy półki drew.(niski) szt. 1 37,50
42 117 Sprężarka kompresor  Meec Tools szt. 1 90,00
43 122 gilotyna ręczna do blachy czerwona szt. 1 150,00
44 124 Drut spawalniczy kg 115 862,50
45 128 Parawany spawalnicze szt. 4 600,00
46 129 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
47 132 Przedłużacz listwowy szt. 3 22,50
50 139 Stojaki do papieru szt. 3 22,50
51 144 Przewody do spawania gazowego kpl. 1 75,00
52 16 Fotele skórzane obrotowe szt. 2 225,00
53 18 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
54 25 Stół drewniany rozkładany szt. 1 75,00
55 26 Szafka drewniana jasna szt. 8 0,00 odpad
58 32 Krzesła biurowe szt. 4 150,00
60 34 Krzesła ISO szt. 8 120,00
61 35 Krzesła różne szt. 11 165,00
64 42 Telefon komórkowy Hammer szt. 1 75,00
65 43 Drukarka-kasa fiskalna Novitus szt. 1 0,00 bez wartości rynkowej, przypisana do podmiotu
67 47 Grzejnik elektryczny szt. 1 37,50
68 140 Wieszak szt. 1 11,25
69 141 Biurko-stolik szt. 1 37,50
LP NR SPISOWY NAZWA JM ILOŚĆ NOWA NIŻSZA CENA  NETTO OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO - 50% UWAGI
1 1 Blachy złom szt. 18 202,50
2 2 Pokrywy i blachy stalowe złom szt. 32 360,00
3 3 Koziołki monterskie profil stalowy szt. 5 562,50
4 5 Szafki odzieżowe metalowe szt. 9 675,00
5 6 Ramy stalowe złom szt. 18 202,50
6 8 Korytko kablowe szt. 1 3,75
7 9 Szlifierka stołowa szt. 1 90,00
8 10 Klucze udarowe pneumatyczne BAHCO szt. 2 225,00
9 11 Nożyce do blachy elektryczne BOSCH szt. 1 75,00
10 14 Zestaw palników i reduktorów kpl. 1 60,00 Szafka nr 4
11 19 Regał metalowy szt. 1 37,50
12 21 Stół warsztatowy szt. 1 150,00
14 45 Kątowniki stalowe 40 cm szt. 8 12,00
15 48 Miernik cęgowy szt. 1 37,50
16 49 Czujnik zegarowy magnetyczny z podstawką kpl. 1 37,50 (w dwóch opakowaniach)
17 52 Szlifierka ostrzałka na podstawie szt. 1 112,50
18 54 Kozły z rolkami szt. 2 225,00
20 63 Nagrzewnica Anslut szt. 1 37,50
21 64 Skrzynia metalowa niebieska szt. 2 75,00
22 65 Prostownik DZO szt. 1 90,00
24 76 Wyrzynarka Bosch szt. 1 60,00
25 80 Szliferka kątowa Metabo szt. 1 75,00
26 83 Grawerka szt. 1 37,50
27 84 Nożyce do blachy Celma szt. 1 60,00
28 85 Piła tarczowa Skilsaw szt. 1 56,25
30 94 Szlifierka ostrzałka szt. 2 150,00
32 97 Zestaw narzędzi pneumatycznych kpl. 1 150,00 4 sztuki
33 100 Wózek warsztatowy transportowy szt. 3 270,00
34 103 Zestaw narzędzi ręcznych w walizce po elektronarzędziach Bosch kpl. 8 600,00
35 105 Kontenery na odpady ocynk szt. 12 10 800,00
36 108 Tablica narzędziowa szt. 4 225,00
37 109 Palnik do natryskiwania Rototec 80 szt. 1 75,00 niekompletny
38 110 Palnik do natryskiwania Eutalloy szt. 1 75,00 niekompletny
39 113 Regał warsztatowy metalowy 4 półki drew.(szeroki) szt. 3 112,50
40 114 Regał warsztatowy metalowy 5 półek drew.(wąski) szt. 7 262,50
41 115 Regał warsztatowy metalowy półki drew.(niski) szt. 1 37,50
42 117 Sprężarka kompresor  Meec Tools szt. 1 90,00
43 122 gilotyna ręczna do blachy czerwona szt. 1 150,00
44 124 Drut spawalniczy kg 115 862,50
45 128 Parawany spawalnicze szt. 4 600,00
46 129 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
47 132 Przedłużacz listwowy szt. 3 22,50
50 139 Stojaki do papieru szt. 3 22,50
51 144 Przewody do spawania gazowego kpl. 1 75,00
52 16 Fotele skórzane obrotowe szt. 2 225,00
53 18 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
54 25 Stół drewniany rozkładany szt. 1 75,00
55 26 Szafka drewniana jasna szt. 8 0,00 odpad
58 32 Krzesła biurowe szt. 4 150,00
60 34 Krzesła ISO szt. 8 120,00
61 35 Krzesła różne szt. 11 165,00
64 42 Telefon komórkowy Hammer szt. 1 75,00
65 43 Drukarka-kasa fiskalna Novitus szt. 1 0,00 bez wartości rynkowej, przypisana do podmiotu
67 47 Grzejnik elektryczny szt. 1 37,50
68 140 Wieszak szt. 1 11,25
69 141 Biurko-stolik szt. 1 37,50

Zmieniony (Wtorek, 17 Styczeń 2023 14:42)

 

SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Stargard BORST Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące ruchomości:

 

Z ruchomościami można się zapoznawać przy ul. Usługowej nr. 2 w Stargardzie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. 783251125.

 

Wykaz:

Lp. Nr. inw. Nazwa składnika Jm. ilość OBNIŻONA CENA NETTO
1 16 Wiertarka stołowa 13 szt. 1 200,00
2 19 Piła/przecinarka tarczowa Makita 2414NB szt. 1
250,00
3 23 Nagrzewnica przenośna  REM 15 EPB szt. 1
200,00
4 26 Strzyżarka do paluszków szt. 1 500,00
5 29 Wkrętarka CP50 szt. 1
175,00
6 30 Nagrzewnica Dedra 15 kW szt. 1
125,00
7 34 Stół montażowy stacjonarny  Hymo 400 kg szt. 1
1 000,00
8 35 Krzesło obrotowe szt. 1
12,50
9 36 Wózek/stół hydrauliczny Runelahns 250 kg szt. 1
600,00
10 37 Stół montażowy szt. 1
100,00
11 41 Krzesło szt. 1
10,00
12 43 Nagrzewnica Elcal 9,2 kW szt. 1
100,00
13 54 Spawarka Bester STB-225 szt. 1
300,00
14 56 Stół spawalniczy  z wyciągiem szt. 1 800,00 400,00
15 59 Bateria  kondesatorów Alpimatic z regulatorem RC9-M szt. 1
1 250,00
16 70 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1
5 250,00
17 71 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1
5 250,00
18 72 Strzyżarka Boucherie szt. 1
2 000,00
19 73 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1
5 250,00
20 74 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1
5 250,00
21 75 Strzyżarka Boucherie szt. 1
2 000,00
22 87 Maszyna szczotkarska  Schlesinger szt. 1
5 250,00
23 89 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1
5 250,00
24 90 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1
2 000,00
25 91 Strzyżarka Zahoranasky do maszyny SCHLESINGER szt. 1
2 000,00
26 94 Strzyżarka Schlesinger szt. 1
2 000,00
27 95 Maszyna 424-2517 Runo AB szt. 1 2 500,00 1 250,00
28 96 Strzyżarka 549-2203 do maszyny EBSER 549-2123 szt. 1
2 000,00
29 99 Wózek podnośnikowy 1t szt. 1
500,00
30 106 Zszywacz - pistolet - Josef Kihlberg szt. 1
125,00
31 111 Wózek stołowy niebieski podnoszony szt. 1
350,00
32 118 Silnik do strzyżarki od nowej maszyny szt. 1
250,00
33 120 Prostownik przenośny szt. 1
75,00
34 121 Piła tarczowa szt. 1
150,00
35 122 Wózek  podnośnikowy samojezdny BT szt. 1
2 000,00
36 123 Wózek samojezdny Abeko/Atlet szt. 1
1 750,00
37 126 Wózek do palet Unisystem szt. 1
350,00
38 127 Wózek widłowy Jungheinrich szt. 1
2 500,00
39 128 Wózek paletowy szt. 1
75,00
40 130 Waga RADWAG z wyświetlaczem WPW/L 30 szt. 1
300,00
41 133 Strzyżarka grzebieniowa (składak) szt. 1
500,00
42 136 Maszyna 549-4212 a szt. 1
600,00
43 138 Maszyna 549-4024 a szt. 1
600,00
44 139 Maszyna do szycia szt. 1
300,00
45 140 Zgrzewarka do blistrów szt. 1
125,00
46 141 Maszyna Sinjet gratownica szt. 1
6 000,00
47 142 Strzyżarka Schlesinger szt. 1
2 000,00
48 143 Strzyżarka 549-2025a (do 549-2025) szt. 1
2 000,00
49 146 Oscyloskop FLUKE 123 szt. 1
750,00
50 148 Drukarka etykiet Dymo szt. 1
100,00
51 149 Rejestrator czasu pracy szt. 1
125,00
52 152 Komplet mebli biurowych (biurko, szafa, 2 szafy z drzwiczkami, stolik, 3 komody kpl. 1
400,00
53 154 Krzesło ISO szt. 3
37,50
54 156 Czytnik etykiet Metrologic szt. 1
37,50
55 157 Centrala telefoniczna MEGA II szt. 1
125,00
56 158 Telefon Panasonic KXT-2365 szt. 1
10,00
57 159 Telefon Panasonic KXTC M 422-B szt. 1
10,00
58 160 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1
10,00
59 161 Aparat telefoniczny Panasonic szt. 1
10,00
60 162 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1
10,00
61 163 Telefon Slican szt. 1
10,00
62 164 Telefon Slican szt. 1
10,00
63 169 Meble kuchenne kpl. 1
150,00
64 170 Jednostka centralna Optimus szt. 1
0,00
65 171 Opiekacz Tefal Avanti Classic szt. 1
10,00
66 172 Mikrofalówka szt. 1
25,00
67 173 Pojemniki na ręczniki zewki szt. 5
25,00
68 174 Lodówka Beko szt. 1
100,00
69 176 Szafki ubraniowe drewniane niebieskie szt 8
300,00
70 178 Wózek sprzątacki szt 2
80,00
71 179 Agregat gasniczy AS/20/30/60 szt. 2
500,00
72 184 Wózek warsztatowy metalowy z płytą pilśniową szt. 1
25,00
73 185 Regał drewniany-4półki szt. 1
25,00
74 186 Stolik warsztatowy na kółkach szt. 4 200,00
75 187 Gaśnica 6kg szt. 8
300,00
76 188 Gaśnica 5kg szt. 6
225,00
77 189 Nagrzewnica elektryczna szt. 1
100,00
78 197 Drukarka term M5900 do etykiet szt. 1 375,00
79 199 Drukarka  Sato CL 408a EX2 do etykiet szt. 1
400,00
80 201 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1
10,00
81 203 Regały meblowe szt 2
30,00
82 205 Czytnik kodów HDWR szt. 1
60,00
83 207 Regał szt. 1
15,00
84 208 Krzesło Graf GTP 11 szt. 1
20,00
85 209 Krzesło Graf GPT 11 szt. 1
20,00
86 214 Strzyżarka Schlesinger szt. 1
1 000,00
87 215 Telefon Panasonic KXT-2365 szt. 1
10,00
88 216 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1
10,00
89 217 Grzejnik elektryczny szt. 1
25,00
90 218 Radiomagnetofon Sony szt. 1
15,00
91 219 Drukarka Canon  LBP 360 szt. 1
50,00
92 220 Niszczarka szt. 1
35,00
93 222 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1
10,00
94 223 Telefon Panasonic KX-TC 180/185 szt. 1
10,00
95 224 Zestaw  mebli kpl. 1
50,00
96 226 Szafka narzędziowa drewniana niska szt. 1
25,00
97 229 Piła tarczowa Makita szt. 1
250,00
98 232 Zszywacz pneumatyczny JK szt. 2
300,00
99 235 Wentylator stojący szt. 1
11,00
100 238 Podest bezpieczny-drabina 10stopni szt. 1
200,00
101 239 Regał paletowy wys.3,40m szer.2,90m głęb.1,00m(udźwig 900kg) szt. 17
4 250,00
102 240 Regał paletowy wys.3,40m szer.2,97m głęb.1,00m(udźwig 900kg) szt. 15
3 750,00
103 241 Regał paletowy wys.3,60m szer.2,97m głęb.1,10m(udźwig 900kg) szt. 15
3 750,00
104 243 Czajnik Philips szt. 1
10,00
105 248 Przełącznik pozycji pracy do wielu drukarek szt. 1
2,50
106 249 Kosa spalinowa NAC szt 1 150,00
107 250 Nitownica szt. 1
125,00
108 251 Telefon Connex BT930 szt. 1 10,00
Razem ruchomości: 89 211,00

Zmieniony (Wtorek, 17 Styczeń 2023 14:51)

 

SMU Marzeny Kuchty

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

oferuje do sprzedaży:

 

Ruchomości


3 Stopa wibracyjna 112,50
4 Przecinarka do glazury 62,50
5 Piła tarczowa 50,00
6 Chwytak do krawężniów 25,00
9 Taczka szt. 1 12,50
17 Szlifierka stołowa 20,00
18 Szlifierka tasmowa 12,50
25 Wyrzynarka 10,00
26 Nagrzewnica 30,00
27 Nagrzwnica 30,00
28 Odkurzacz 25,00
31 Krzesło wędkarskie 50,00
79 Odtwarzacz CD 62,50
83 Szafka pod telewizor czarna 37,50
97 Zamki do szalunków 40,00
98 Elementy podpór 16,25

100 Poziomice budowlane 40,00
101 Młotki gumowe 4,00

Zmieniony (Poniedziałek, 02 Styczeń 2023 13:37)

 

Syndyk Masy Upadłości PALKAM Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie miasta i gminy Skawina:


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1149/11, 1154/12, 1124/24, 1131/14,1143/10, 1144/11 o powierzchni 1743 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00026926/7. Za cenę nie niższą niż  102 980,00 zł   netto (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł netto).

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 1159/1, o powierzchni 3201 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolski. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027866/5.  Za cenę nie niższą niż  105 890,00 zł   netto (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  zł netto).

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1164, 1166, 1168, 1169/8, 1169/10 o powierzchni 6857 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz, ZR z określoną funkcją: tereny zieleni nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027489/8. Za cenę nie niższą niż  356 530,00 zł   netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści zł netto).

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 824/25, o powierzchni 54 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00029338/9.  Za cenę nie niższą niż  3 190,00 zł   netto (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt zł netto).

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1124/28, 1121/12, 1121/8 o powierzchni 362 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1P z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00031013/2. Za cenę nie niższą niż  21 390,00 zł   netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł netto).

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1154/13, 1130/09, 1124/31, 1128/2/, 1131/17, 1144/14, 1154/17, 1159/10 o powierzchni 11988 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/0026339/5. Za cenę nie niższą niż  990 780,00 zł   netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł. netto).

Termin składania ofert 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia mailowo lub na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Zmieniony (Piątek, 22 Maj 2020 09:52)

 

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 1/16 o powierzchni 744 m kw.

Położoną w obrębie nr 0053, 03-29 Ząbki, powiat wołomiński, woj. mazowieckie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w rejonie nieruchomości niezabudowanych. Teren nie jest ogrodzony oraz zagospodarowany. Działka gruntowa sklasyfikowana jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka nr 1/16 leży w strefie projektowanej linii rozgraniczającej ulicę Nowo-Ziemowita. Sąsiedztwo działki z planowaną trasą Nowo-Ziemowita (dłuższy bok działki). Działka gruntowa nr 1/16 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu - brak. Działka ma kształt regularny (kształt zbliżony do prostokąta).

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW nr. WA1W/00090851/9.

Za cenę nie niższą niż   222 ooo,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Szczegółowe informacje można pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Niedziela, 09 Październik 2016 19:01)

 
Więcej artykułów…