SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości STARGARD BORST Sp. z o.o. ogłasza czwarty pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i zapasów magazynowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg – ruchomości STARGARD BORST sp. z o.o. sygn. XII GUp 39/20” - do dnia  17 grudnia 2021 r. wyłącznie w drodze przesyłki pocztowej za pośrednictwem Poczta Polska SA   (decyduje data  nadania przesyłki) na adres: Biuro Syndyka Stargard BORST sp. z o.o. ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

Syndyk zastrzega, iż w przypadku równorzędnych ofert, w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty dotyczące chęci zakupu określonego ciągu produkcyjnego lub składników majątku ze sobą powiązanych (funkcjonalnie).

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Wykaz ruchomości do sprzedaży i regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.

Z ruchomościami można się zapoznawać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. (91) 506 98 30 i 783251125.

REGULAMIN

WYKAZ RUCHOMOŚCI

 

 

Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomości upadłego STARGARD BORST sp. z o.o. w Stargardzie

1. Niniejszy regulamin przetargu pisemnego dotyczy sprzedaży ruchomości upadłego - STARGARD BORST sp. z o.o. w Stargardzie

2. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem przed złożeniem oferty oraz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia własnej propozycji cenowej . Do zaproponowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie podatek VAT .

4. Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym przez organizatora przetargu. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wyniku postępowania przetargowego.

5. Syndyk zastrzega, iż w przypadku równorzędnych ofert, w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty dotyczące chęci zakupu określonego ciągu produkcyjnego lub składników majątku ze sobą powiązanych ( funkcjonalnie).

6. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty.

6. Oferta winna zawierać w szczególności:

a) oferowaną cenę zakupu danego składnika majątku, nie niższą niż wskazana w wycenie ruchomości.

b) imię i nazwisko, adres zamieszkania,

c) oznaczenie osoby prawnej, adres, wyciąg z KRS (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego),

d) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f) podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny wraz z podatkiem VAT przed wydaniem przedmiotu sprzedaży,

b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym w szczególności kosztów demontażu i transportu w terminie uzgodnionym przez Syndyka.

8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg – ruchomości STARGARD BORST sp. z o.o. sygn. XII GUp 39/20” - do dnia  17 grudnia 2021 r. wyłącznie w drodze przesyłki pocztowej  (decyduje data  nadania przesyłki)  na adres: Biuro Syndyka Stargard BORST sp. z o.o. ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

 

9. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek Zbywcy – decyduje moment uznania rachunku wierzyciela) plus podatek VAT.

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz w przypadku, jeśli Sędzia Komisarz oznaczy czynność sprzedaży przedmiotu przetargu, jako wymagającą jego szczególnego zezwolenia.

b) prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 12. Organizator przetargu zastrzega, iż:

a) koszty i ryzyko demontażu i transportu z miejsca znajdowania się ruchomości obciążają w całości Kupującego

b) oglądanie przedmiotu przetargu możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

c) Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela się wyłącznie pod numerem telefonu: (91) 506 98 30,  783 251 125. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są Henryk Marciniak oraz Sylwia Skoncej.

Za informacje uzyskane od innych osób Syndyk nie ponosi odpowiedzialności.

Stargard, dnia 23 listoppad 2021 r.

WYKAZ RUCHOMOŚCI

Nr inw. Nazwa j.m Ilość
wartość  netto
Uwagi
9 Maszyna do szycia elementów szczotek szt 1 4 000,00
16 Wiertarka stołowa FERM FTB 13 szt. 1 400,00
19 Piła/przecinarka tarczowa Makita 2414NB szt. 1 500,00
23 Nagrzewnica przenośna  REM 15 EPB szt. 1 400,00
26 Strzyżarka do paluszków szt. 1 1 000,00
29 Wkrętarka CP50 szt. 1 350,00
30 Nagrzewnica Dedra 15 kW szt. 1 250,00
34 Stół montażowy stacjonarny  Hymo 400 kg szt. 1 2 000,00
35 Krzesło obrotowe szt. 1 25,00
36 Wózek/stół hydrauliczny Runelahns 250 kg szt. 1 1 200,00
37 Stół montażowy szt. 1 200,00
41 Krzesło szt. 1 20,00
43 Nagrzewnica Elcal 9,2 kW szt. 1 200,00
54 Spawarka Bester STB-225 szt. 1 600,00
56 Stół spawalniczy  z wyciągiem szt. 1 800,00
59 Bateria  kondesatorów Alpimatic z regulatorem RC9-M szt. 1 2 500,00
70 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1 10 500,00
71 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 10 500,00
72 Strzyżarka Boucherie szt. 1 4 000,00
73 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 10 500,00 komplet poz 73+96
74 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 10 500,00 komplet poz 74+75
75 Strzyżarka Boucherie szt. 1 4 000,00 komplet poz 74+75
87 Maszyna szczotkarska  Schlesinger szt. 1 10 500,00
89 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1 10 500,00 komplet poz.88+89
90 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1 4 000,00
91 Strzyżarka Zahoransky do maszyny SCHLESINGER 549-4141 szt. 1 4 000,00
94 Strzyżarka Schlesinger szt. 1 4 000,00
95 Maszyna 424-2517 Runo AB szt. 1 2 500,00
96 Strzyżarka 549-2203 do maszyny EBSER 549-2123 szt. 1 4 000,00 komplet poz 73+96
99 Wózek podnośnikowy 1t KALLESOE QS szt. 1 1 000,00
106 Zszywacz - pistolet - Josef Kihlberg szt. 1 250,00
107 Nagrzewnica Stanley ST-305  5 kW szt. 1 200,00
111 Wózek stołowy niebieski podnoszony szt. 1 700,00
118 Silnik do strzyżarki od nowej maszyny szt. 1 500,00
120 Prostownik przenośny szt. 1 150,00
121 Piła tarczowa szt. 1 300,00
122 Wózek  podnośnikowy samojezdny BT szt. 1 4 000,00
123 Wózek samojezdny Abeko/Atlet szt. 1 3 500,00
130 Waga RADWAG z wyświetlaczem WPW/L 30 szt. 1 600,00
131 Samochód osobowy Citroen Berlingo 2005r. szt. 1 2 900,00
133 Strzyżarka grzebieniowa (składak) szt. 1 1 000,00
136 Maszyna 549-4212 a szt. 1 1 200,00
138 Maszyna 549-4024 a szt. 1 1 200,00
139 Maszyna do szycia szt. 1 600,00
140 Zgrzewarka do blistrów szt. 1 250,00
141 Maszyna Sinjet gratownica szt. 1 12 000,00
142 Strzyżarka Schlesinger szt. 1 4 000,00
143 Strzyżarka 549-2025a (do 549-2025) szt. 1 4 000,00
146 Oscyloskop FLUKE 123 szt. 1 1 500,00
148 Drukarka etykiet Dymo szt. 1 200,00
149 Rejestrator czasu pracy szt. 1 250,00
152 Komplet mebli biurowych (biurko, szafa, 2 szafy z drzwiczkami, stolik, 3 komody kpl. 1 800,00
154 Krzesło ISO szt. 3 75,00
156 Czytnik etykiet Metrologic szt. 1 75,00
157 Centrala telefoniczna MEGA II szt. 1 250,00
158 Telefon Panasonic KXT-2365 szt. 1 20,00
159 Telefon Panasonic KXTC M 422-B szt. 1 20,00
160 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1 20,00
161 Aparat telefoniczny Panasonic szt. 1 20,00
162 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1 20,00
163 Telefon Slican szt. 1 20,00
164 Telefon Slican szt. 1 20,00
169 Meble kuchenne kpl. 1 300,00
170 Jednostka centralna Optimus szt. 1 0,00
171 Opiekacz Tefal Avanti Classic szt. 1 20,00
172 Mikrofalówka szt. 1 50,00
173 Pojemniki na ręczniki zewki szt. 5 50,00
174 Lodówka Beko szt. 1 200,00
176 Szafki ubraniowe drewniane niebieskie szt 8 600,00
178 Wózek sprzątacki szt 2 160,00
179 Agregat gasniczy AS/20/30/60 szt. 2 1 000,00
180 serwer Optimus VE210G2,dysk twardy 36 GB SCSI szt. 1 150,00
184 Wózek warsztatowy metalowy z płytą pilśniową szt. 1 50,00
185 Regał drewniany-4półki szt. 1 50,00
186 Stolik warsztatowy na kółkach szt. 4 400,00
189 Nagrzewnica elektryczna szt. 1 200,00
197 Drukarka term M5900 do etykiet szt. 1 750,00
199 Drukarka  Sato CL 408a EX2 do etykiet szt. 1 800,00
201 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1 20,00
203 Regały meblowe szt. 2 60,00
205 Czytnik kodów HDWR szt. 1 120,00
207 Regał szt. 1 30,00
208 Krzesło Graf GTP 11 szt. 1 40,00
209 Krzesło Graf GPT 11 szt. 1 40,00
214 Strzyżarka Schlesinger szt. 1 2 000,00
215 Telefon Panasonic KXT-2365 szt. 1 20,00
216 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1 20,00
217 Grzejnik elektryczny szt. 1 50,00
218 Radiomagnetofon Sony szt. 1 30,00
219 Drukarka Canon  LBP 360 szt. 1 100,00
220 Niszczarka szt. 1 70,00
222 Telefon Panasonic KXT 2365 szt. 1 20,00
223 Telefon Panasonic KX-TC 180/185 szt. 1 20,00
224 Zestaw  mebli kpl. 1 100,00
226 Szafka narzędziowa drewniana niska szt. 1 50,00
229 Piła tarczowa Makita szt. 1 500,00
232 Zszywacz pneumatyczny JK szt. 2 600,00
238 Podest bezpieczny-drabina 10stopni szt. 1 400,00
239 Regał paletowy wys.3,40m szer.2,90m głęb.1,00m(udźwig 900kg) szt. 17 8 500,00
240 Regał paletowy wys.3,40m szer.2,97m głęb.1,00m(udźwig 900kg) szt. 15 7 500,00
241 Regał paletowy wys.3,60m szer.2,97m głęb.1,10m(udźwig 900kg) szt. 15 7 500,00
243 Czajnik Philips szt. 1 20,00
246 Monitor lampowy szt. 1 0,00
247 Monitor lampowy szt. 1 0,00
248 Przełącznik pozycji pracy do wielu drukarek szt. 1 5,00
249 Kosa spalinowa NAC szt 1 300,00
250 Nitownica szt. 1 250,00
251 Telefon Connex BT930 szt. 1 20,00


Zmieniony (Wtorek, 30 Listopad 2021 12:12)