SMU Longiny Nowotnik

Syndyk Masy Upadłości Longiny NOWOTNIK

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność

za cenę nie niższą niż 20 000,00 zł.,

należną od Barbary Badzińskiej stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Gospodarczy

sygn. akt: XII C 106/14 z dnia 25 maja 2016 r.

 

 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zakup wierzytelności Longiny NOWOTNIK” do dnia 24 lipca 2020 r. bezpośrednio w biurze syndyka po uprzednim umówieniu się lub przesłać listem poleconym na adres Biuro Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków – Andrzej Sondej, ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań,

 

Informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu  +48 783251125 i 603552868

 

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po zapłaceniu całej zaoferowanej ceny nabycia bez potrąceń na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności, jak również jej unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów lub nieskorzystania z żadnej oferty.

Zmieniony (Piątek, 10 Lipiec 2020 07:23)